Symboldrama

 

Symboldrama är en psykoterapeutisk visualiseringsteknik.

Det går i regel till så att man under avslappnat tillstånd får föreställa sig "inre bilder", som sedan blir utgångspunkt för terapin.

De olika motiven kan lätt kopplas till vår inre problematik och man kan också välja att arbeta med konflikter i uppväxthistorien eller den aktuella livssituationen.

Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av livshändelser och överlevnadsstrategier som ofta ligger fördolda för oss men som har en stor påverkan på våra liv.

Symboldrama underlättar att få kontakt med och bearbeta de underliggande problemen.

Jag har symboldramaföreningens kompetens för att ge symboldramaterapi.

Vill du läsa mer om metoden gå in på symboldramaföreningens hemsida.